Hàng loạt dự án trọng điểm được Bình Phước kêu gọi đầu tư

Hàng loạt dự án trọng điểm được Bình Phước kêu gọi đầu tư

15 Tháng Mười Hai, 2021
Hàng loạt dự án trọng điểm được Bình Phước kêu gọi đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Phước mời gọi đầu tư hàng loạt dự án về hạ tầng như sân bay lưỡng dụng, khu công nghiệp,...