Cung cấp phôi thép chất lượng sản xuất thép tấm cán nóng

Cung cấp phôi thép chất lượng sản xuất thép tấm cán nóng

PHÔI CHO SẢN XUẤT THÉP TẤM CÁN NÓNG – Thép tấm cán nóng là sản phẩm được tạo ra trong quá trình chế tạo thép, sau đấy được cán ở nhiệt độ cao, nhiệt độ để cán ra sản phẩm...