Thiết kế Khu căn hộ Asahi Tower có đáng mua

Thiết kế Khu căn hộ Asahi Tower có đáng mua

9 Tháng Ba, 2020
Giữa năm 2020, thêm một sự lửa chọn ” An cư ”  hoàn hảo dành cho người có thu nhập trung bình tới khá ngay tại Khu Tây Nam Sài Gòn, mang tên : Asahi Tower. Dự án mang các yếu...